Fundacja Normalne Miasto – dba by powstawały w Łodzi ekologiczne punkty

Łódź będzie się zmieniać - a przyczynia się do tego Fundacja Normalne Miasto, która dba o ekologiczne inicjatywy. Punkty tych inicjatyw powstają w całej Łodzi, tworząc tak zwaną „ekologizację” miasta. Fundacja wraz z lokalnymi partnerami tworzy ekologiczne punkty, służące mieszkańcom i turystom. W skrócie: punkty służą jako stacje pomiaru emisji gazów i innych czynników klimatycznych, a stamtąd dane antropogeniczne...

Łódzka Fundacja Normalne Miasto – wspieramy życie mieszkańców

W ostatnich latach Łódź stała się popularnym miejscem do życia. Liczba ludzi przybywających do miasta wciąż rośnie i przyczynia się to wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia infrastruktury. Pomimo tego miasto ma jeszcze wiele do zrobienia, by stać się naprawdę “normalnym miastem”. Dlatego powstała Łódzka Fundacja Normalne Miasto, która od początku swojej działalności wspiera mieszkańców i ich bezpieczeństwo. Celem...

Łódzka Fundacja Normalne Miasto – chce polepszyć życie ludzi mieszkających w mieście Łódź

Łódzka Fundacja Normalne Miasto, powstała w 2017 roku, jest organizacją non-profit, której celem jest poprawa życia osób mieszkających w mieście Łódź. Inicjatywy fundacji mają na celu przede wszystkim zapobieganie bezdomności i wsparcie w znalezieniu pracy oraz tworzenia lepszych warunków dla osób pozbawionych dachu nad głową. Oprócz szeroko zakrojonych form pomocy społecznej istnieje także seria programów skupionych...

Łódzka Fundacja Normalne Miasto skupia się na rozwoju miasta

Łódzka Fundacja Normalne Miasto stawia na rozwój miasta. Od ustanowienia w 2011 roku, pomaga lokalnemu środowisku i społeczności w wielu dziedzinach. Fundacja ma na celu zwalczanie ubóstwa, propagowanie silnych wspólnot i poprawy jakości życia mieszkańców Łodzi. Fundacja prowadzi dzisiaj kilka projektów, które nastawione są na pomoc osobom potrzebującym w różnych obszarach ich aktywności. Programy edukacyjne pomagają osobom...

Łódzka Fundacja Normalne Miasto – Fenomen została powołana do życia 1przez znanego łódzkiego społecznika Wiesława Kaczmarka

Łódzka Fundacja Normalne Miasto jest fenomenem, który został powołany do życia przez jednego z najbardziej znanych łódzkich działaczy społecznych, Wiesława Kaczmarka. Jego długoletnia praca oraz oddanie innym sprawiły, że po latach rozwoju i zmian możemy cieszyć się dziś wspaniałym skutkiem jego wysiłku - Fundacją Normalne Miasto. Fundacja szuka rozwiązań na różne problemy społeczne w mieście - promuje edukację i...