Łódzka Fundacja Normalne Miasto skupia się na rozwoju miasta

Łódzka Fundacja Normalne Miasto stawia na rozwój miasta. Od ustanowienia w 2011 roku, pomaga lokalnemu środowisku i społeczności w wielu dziedzinach. Fundacja ma na celu zwalczanie ubóstwa, propagowanie silnych wspólnot i poprawy jakości życia mieszkańców Łodzi.

Fundacja prowadzi dzisiaj kilka projektów, które nastawione są na pomoc osobom potrzebującym w różnych obszarach ich aktywności. Programy edukacyjne pomagają osobom niewidomym i niedowidzącym, dostarczają im wsparcia opiekuńczego i ekonomicznego. Fundacja ma także przedstawicieli na rzecz osób dotkniętych przez bezdomność i skierowane do młodych ludzi łodzi programy związane z samorozwojem. Wszystko to służy celom związanym z walką z ubóstwem i promowaniem silniejszych, bardziej odpornych wspólnot.

Wraz ze swoimi partnerami – od instytucji publicznych do organizacji pozarządowych – Fundacja Normalne Miasto przyczynia się do rozwoju społeczeństwa i potrzeb Łodzi jako miasta. Chcemy wam wszystkim serdecznie podziękować za Wasze zaangażowanie aby poprawić jakość życia naszych mieszkańców!

Łódzka Fundacja Normalne Miasto skupia się na promowaniu szeroko pojętego rozwoju miasta. Jest to organizacja pozarządowa, która dąży do zachęcania lokalnych mieszkańców do działania na rzecz wszechstronnego rozwoju miasta. Poprzez organizowanie szerokiej gamy spotkań, wydarzeń oraz projektów mających na celu integrację społeczną i edukację, stara się aktywizować i aktywnie angażować społeczeństwo.

Fundacja dba o jakość życia i rozwój gospodarczy, pomaga w tworzeniu ram dla tworzenia nowych, innowacyjnych projektów i miejsc pracy oraz podnosi świadomości społeczeństwa na temat zakresu ważnych spraw. Oprócz edukacji instytucje publiczne i społeczności lokalne, obecni są organizatorzy wydarzeń kulturalnych, edukatorzy społeczni, entuzjaści zmiany i praktycy biznesowi. Poprzez nawiązanie współpracy pomiędzy wszystkimi stronami jest to idealna platforma do aktywnego uczestnictwa miasta w przemianach digitalizacji i kultury otwartej.

Dzięki Łódzkiej Fundacji Normalne Miasto mieszkańcy Łodzi mają możliwość wnieść swój indywidualny wkład w tworzenie tego, co postrzegają jako ich „normalne miasto” – szeroki zakres dostosowanych do potrzeb inicjatyw i aktywnych działań doprowadzi do lepszej jakości życia lokalnych obywateli oraz znacznie poprawi standard ich miejsca zamieszkania.

Łódzka Fundacja Normalne Miasto skupia się na promocji i rozwoju miasta poprzez przyciąganie inwestorów, rozwiązywanie problemów miejskich oraz edukację na temat odnawialnych źródeł energii. Komitet wspiera również różnorodne projekty społeczne i kulturalne, które mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców i rozwój infrastruktury.

Jednym z głównych projektów realizowanych przez Fundację Normalne Miasto jest odnowa historycznych budynków i placów publicznych. Dzięki ich unikalnemu wystrojowi czyni je mniejszym narażonym na zniszczenia w wyniku chuligańskich wandalizmu i pomoże ozdobić centrum Łodzi. Projekty te mają także na celu ożywienie gospodarcze – poprzez przyciągnięcie turystów i przesunięcie gałęzi gospodarki, takich jak handel detaliczny, w kierunku stolicy regionu.

Fundacja Normalne Miasto oprócz tego organizuje szkolenia z zakresu ekonomii, zarządzania miejskich budżetami oraz negocjacji biznesowych, aby ułatwić obywatelom start małych przedsiębiorstw i rolnictwa. Zbliżeniu się do obecnych problemów miasta służyć ma program revitalizacji miast i walka z ubóstwem – usprawnianie transportu publicznego, integracja społeczeństwa miejskiego czy proekologiczna budowa infrastruktury.

Dzięki Łódzkiej Fundacji Normalne Miasto można stymulować rynek lokalny, tworzyć innowacyjne projekty kulturalno-społeczne, poszerzać zasoby lokalnym mieszkańcom oraz po prostu poprawiać jakość życia.