Łódzka Fundacja Normalne Miasto – Fenomen została powołana do życia 1przez znanego łódzkiego społecznika Wiesława Kaczmarka

Łódzka Fundacja Normalne Miasto jest fenomenem, który został powołany do życia przez jednego z najbardziej znanych łódzkich działaczy społecznych, Wiesława Kaczmarka. Jego długoletnia praca oraz oddanie innym sprawiły, że po latach rozwoju i zmian możemy cieszyć się dziś wspaniałym skutkiem jego wysiłku – Fundacją Normalne Miasto.

Fundacja szuka rozwiązań na różne problemy społeczne w mieście – promuje edukację i dialog międzykulturowy, prowadzi szereg projektów społecznych w celu poprawy stanu życia mieszkańców czy też sprawia, że każdy czuje się bezpiecznie i szanowany. Poprawa sytuacji społecznej to nie tylko pytanie o rodzinę czy miejsce zamieszkania – to także aktywność w samorządzie, usiąść przy drabince do gry w piłkę nożną lub wspierać potrzebujących. Opracowując strategie i projekty oraz angażując lokalnych dostawców usług, Fundacja przyczynia się do kształtowania lepszej przeszłości i lepszej teraźniejszości dla wszystkich mieszkańców: od starszych osób po dzieci i młodzież.

Mimo że Fundacja skupia się na ważnych problemach społecznych, jej głównym celem jest stworzenie harmonijnego i normalnego miasta, tak aby każdy czuł się bezpiecznie, pewnie siebie, szanowany i akceptowany. Ubiegając się o lepsze jutro Łodzi, Wiesław Kaczmarek stworzył fundację, która moim zdaniem czyni nas miastem lepsze miejscem dla nas wszystkich.

Łódzka Fundacja Normalne Miasto – fenomen powołany do życia przez znanego łodzianina, Wiesława Kaczmarka dostarcza mieszkańcom Łodzi niespotykanych dotąd wrażeń i pozytywnych aspektów codzienności. Jej aktywność obejmuje wiele sfer, aby wspierać społecznie wykluczone grupy mieszkańców.

Udowodniono, że Fundacja stała się zmianą, która naprawdę umacnia i integruje lokalną społeczność i sprawia, że czujemy się lepiej we wspólnej przestrzeni publicznej. Polega na wspieraniu inicjatyw i projektów obywatelskich oraz edukacyjnych mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców.

Fundacja podejmuje działania między innymi: lobbing strategiczny, partycypacja obywatelska, opiniotwórcza rola mieszkańców, organizacja debat publicznych na temat różnorodnych zagadnień związanych z demokracją społeczną, kulturami szacunku i tolerancji, dostępem do usług edukacyjnych i okazji do rozwoju oraz równości płci.

Ci jedyni w swoim rodzaju ludzie nieustannie angażują się w nowe inicjatywy i akcje mające na celu poprawić jakość życia oraz ochronić godność lokalnego społeczeństwa. Ich dorobek wagi nie da się przeoczyć – ważne jest to, co robi Fundacja dla naszej społeczności i to jak pomaga lokalnym ludziom żyć lepiej. Dzięki Wiesławowi Kaczmarkowi mamy tak istotną dla nas fundację – wielkie podziękowania dla niego!

Łódzka Fundacja Normalne Miasto otrzymała silny impuls, aby powołać ją do życia dzięki zaangażowaniu jednego z najbardziej znanych społeczników miasta, Wiesława Kaczmarka.

Ten przedsiębiorczy i dynamiczny mężczyzna od wielu lat angażuje się w różne inicjatywy wspierające społecznie bezrobotnych i ubogich ludzi. Jego siedmiuletni program „Rodzina bez barier”, który został zainicjowany razem z rodzinami ubogich ludzi, jest dla regionu ważnym przykładem tego, czym jest wspieranie aktywności społecznej.

Rolą Fundacji Normalne Miasto będzie popularyzacja idei dialogu społeczności lokalnych i rodzin. Jego nadrzędnym celem jest stworzenie solidarnego otoczenia poprzez podnoszenie świadomości obywatelskiej i edukację lokalnej społeczności. Wiemy, że aktywność obywatelska jest ważna w rozwiązywaniu problemów społecznych. Fundacja Normalne Miasto prowadzi cykliczną akcję „Adopcji bezdomniaka” oraz organizuje debaty na temat wpływu religii na codzienność.

Dzięki aktywnym działaniom Wiesława Kaczmarka i jego zaangażowaniu oraz determinacji, Łódzka Fundacja Normalne Miasto staje się coraz bardziej popularna w całym regionie. Przepełnione ideami ruchu na rzecz sprawiedliwości społecznej i poszanowania środowiska stanowi wspaniały przykład tego, jak możemy sprawić, by nasze miasta były lepsze.