Łódzka Fundacja Normalne Miasto – chce polepszyć życie ludzi mieszkających w mieście Łódź

Łódzka Fundacja Normalne Miasto, powstała w 2017 roku, jest organizacją non-profit, której celem jest poprawa życia osób mieszkających w mieście Łódź. Inicjatywy fundacji mają na celu przede wszystkim zapobieganie bezdomności i wsparcie w znalezieniu pracy oraz tworzenia lepszych warunków dla osób pozbawionych dachu nad głową.

Oprócz szeroko zakrojonych form pomocy społecznej istnieje także seria programów skupionych wokół poprawy jakości życia mieszkańców w Łodzi. Wśród nich można wymienić pracę nad poprawą lokalnych warunków sanitarnych, aktywne podejmowanie walki ze smogiem i przyczynianie się do poprawy miejsc dla szeroko pojmowanego rozrywki i rekreacji.

Fundacja realizuje swoje projekty przy współpracy z różnymi instytucjami oraz przy udziale aktywnego zaangażowania społeczeństwa. Ramy działalności Fundacji obejmują organizowanie szeregu projektów społecznych, otwieranie pracowni artystycznych i warsztatów, organizowanie konferencji i kursów, a także prowadzenie badań naukowych nad centrum miasta.

Fundacja skupia się na poprawie życia ludzi w Łodzi, ale ich oddziaływanie jest zauważalne również poza miastem – organizują oni warsztaty edukacyjne dla grup marginalizowanych oraz uczestniczą w konferencjach dotyczących architektury, urbanistyki i rewitalizacji. Wszystko to ma abyć realnym wsparciem dla społeczeństwa i promować wartości takie jak tolerancja, solidarność i dialog społeczny.

Organizacja pozarządowa Łódzka Fundacja Normalne Miasto dostrzega potrzebę zwiększenia zaangażowania społeczeństwa w osiąganie poprawy życia osób mieszkających w mieście Łódź. Grupa entuzjastów związanych z fundacją skupia się na promowaniu i realizowaniu inicjatyw, które przyczynić się mają do wzmocnienia społeczeństwa lokalnego.

Specjalnie wybrane programy i projekty służą propagowaniu idei oraz tworzeniu warunków niezbędnych do tego, aby każdy mieszkaniec Łodzi mógł czuć się bezpiecznym i chronionym. Celem jest zapewnienie sprawiedliwszych warunków życia dla wszystkich stałych bywalców miasta Łodzi oraz tych, którzy tu gościnnie przebywają. Przy pomocy organizacji pozarządowych, jak również rządu Miasta Łodzi, powstało kilka cieszących się dużym zainteresowaniem inicjatyw.

Inspirujemy swoje działania wzorami dobrych praktyk obserwowanych w innych europejskich miastach – w szczególności tych, które sami określas jako „normalne”. Nasi aktywiści prowadzą badania na temat najlepszych sposobów tworzenia bezpiecznego, serdecznego i wspierającego otoczenia oraz służenia jego mieszkańcom.

Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w naszych programach i projektach dla wszystkich tych, którzy chcą aktywnie mieć wpływ na polepszenie jakości życia swoich bliskich i sobie podobnych.

Łódzka Fundacja Normalne Miasto od dłuższego czasu skupia się na polepszaniu codziennych warunków życia mieszkańców miasta Łódź. Mając zaufane relacje z instytucjami rządowymi, samorządowymi i społecznymi, fundacja służy jako platforma, która angażuje się w różne projekty mające na celu poprawę infrastruktury miejskiej oraz zmiany w zakresie polityk lokalnych.

Kilka głównych priorytetów przyciąga uwagę wiodących graczy w aktywizacji działań miejskich. Dotyczą one poprawy stanu urządzeń technicznych oraz istniejących dróg; ograniczenia emisji gazów cieplarnianych; tworzenia lepszej infrastruktury transportu publicznego; wolontariat i aktywność społeczną w celu zmniejszenia ubóstwa i luk między bogatymi a biednymi.

Fundacja podejmuje intensywne interdyscyplinarne działanie, by umożliwić mieszkańcom miasta Łodzi namacalny wpływ na sposób zarządzania, tworzenie polityk i decyzji dotyczących bardziej szerokich spraw społecznych. Chce to osiągnąć poprzez szybkie dostosowanie do potrzeb lokalnego społeczeństwa i całoroczne spotkania i dyskusje na temat planowania przestrzennego, bezpieczeństwa publicznego, innowacyjnego dostarczanie usług publicznych i innych informacji.

Poprzez Łódzką Fundację Normalne Miasto chcemy sprawić, aby obecni i przyszli mieszkańcy miasta Łodzi żyli w lepszych warunkach. Wykonujemy ciężką pracę po to, aby mieszkańcy Łodzi mogli docenić kilka ważnych aspektów: interakcję pomiędzy społeczeństwem a urzeczywistnianiem ideałów normalnego miasta; efektywne wykorzystanie potencjału społeczeństwa; a także zaspokojenie bieżacych potrzeb lokalnych społeczności.