A+ A A-

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Wybierz województwa, z których chcesz otrzymywać aktualności
Dolnośląskie

Inwestycje drogowe

Dolnośląskie

Inwestycje kolejowe

Dolnośląskie

Inwestycje pozostałe

Kujawsko-pomorskie

Inwestycje drogowe

Kujawsko-pomorskie

Inwestycje kolejowe

Kujawsko-pomorskie

Inwestycje pozostałe

Lubelskie

Inwestycje drogowe

Lubelskie

Inwestycje kolejowe

Lubelskie

Inwestycje pozostałe

Lubuskie

Inwestycje drogowe

Lubuskie

Inwestycje kolejowe

Lubuskie

Inwestycje pozostałe

Łódzkie

Inwestycje drogowe

Łódzkie

Inwestycje kolejowe

Łódzkie

Inwestycje pozostałe

Małopolskie

Inwestycje drogowe

Małopolskie

Inwestycje kolejowe

Małopolskie

Inwestycje pozostałe

Mazowieckie

Inwestycje drogowe

Mazowieckie

Inwestycje kolejowe

Mazowieckie

Inwestycje pozostałe

Opolskie

Inwestycje drogowe

Opolskie

Inwestycje kolejowe

Opolskie

Inwestycje pozostałe

Podkarpackie

Inwestycje drogowe

Podkarpackie

Inwestycje kolejowe

Podkarpackie

Inwestycje pozostałe

Podlaskie

Inwestycje drogowe

Podlaskie

Inwestycje kolejowe

Podlaskie

Inwestycje pozostałe

Pomorskie

Inwestycje drogowe

Pomorskie

Inwestycje kolejowe

Pomorskie

Inwestycje pozostałe

Śląskie

Inwestycje drogowe

Śląskie

Inwestycje kolejowe

Śląskie

Inwestycje pozostałe

Świętokrzyskie

Inwestycje drogowe

Świętokrzyskie

Inwestycje kolejowe

Świętokrzyskie

Inwestycje pozostałe

Warmińsko-mazurskie

Inwestycje drogowe

Warmińsko-mazurskie

Inwestycje kolejowe

Warmińsko-mazurskie

Inwestycje pozostałe

Wielkopolskie

Inwestycje drogowe

Wielkopolskie

Inwestycje kolejowe

Wielkopolskie

Inwestycje pozostałe

Zachodniopomorskie

Inwestycje drogowe

Zachodniopomorskie

Inwestycje kolejowe

Zachodniopomorskie

Inwestycje pozostałe


O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.