A+ A A-

 Przebudowa stacji Przysieka Stara od km 116.430 do km 116.860 w zakresie układu torowego, robót odwodnieniowych, sieci trakcyjnej.
 Przebieg procedur administracyjnych:

 

15.03.2016 - zezwolenie na budowę w zakresie układu torowego, robót odwodnieniowych, sieci trakcyjnej.
5.02.2016 - zebranie dokumentacji umożliwiającej wydanie zezwolenia na budowę, możliwość zapoznania się z dokumentacją w terminie 19-24.02.2016.
29.01.2016 - zezwolenie na budowę podstacji trakcyjnej, wraz z linią zasilającą.
27.01.2016 - uzgodnienie warunków realizacji w zakresie układu torowego, robót odwodnieniowych i sieci trakcyjnej.
 7.12.2015 - uzgodnienie warunków realizacji dla podstacji trakcyjnej Przysieka Stara wraz z linią zasilającą w zakresie budowy linii zasilającej podstację trakcyjną Przysieka Stara oraz kabli zasilaczy trakcyjnych i powrotnych.
 6.11.2015 - wszczęcie ponownej procedury oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji.

 

 Materiały informacyjne:

 

Uwagi CZT
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia na środowisko.
Raport oddziaływania na środowisko.

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.