A+ A A-

 Przebudowa szlaku Stare Bojanowo - Przysieka Stara od km 113.290 do km 116.430 w zakresie układu torowego, robót drogowych od km 113.290 do km 117.345, robót odwodnieniowych, usunięcia kolizji elektroenergetycznych, sieci trakcyjnej, obiektów budowlanych, obiektów inżynieryjnych.
 Przebieg procedur administracyjnych:

 

15.03.2016 - pozwolenie na budowę w zakresie układu torowego, robót drogowych od km 113.290 do km 117.345, robót odwodnieniowych, usunięcia kolizji elektroenergetycznych,sieci trakcyjnej, obiektów budowlanych, obiektów inżynieryjnych
4.02.2016 - postanowienie uzgadniające warunki realizacji.
9.02.2016 - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy stacji Stare Bojanowo od km 111.250 do km 113.290 w zakresie układu torowego, robót drogowych, robót odwodnieniowych, usunięcia kolizji elektroenergetycznych, sieci trakcyjnej, obiektów inżynieryjnych, konstrukcji inżynierskich, obiektów kubaturowych, małej architektury, zewnętrznych sieci i instalacji oraz elektroenergetyki do 1 kV od km 111.250 do km 116.430
 5.02.2016obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego, o zgromadzeniu dokumentacji umożliwiającej wydanie zezwolenia na budowę i możliwości zapoznania sę z dokumentachą w terminie 19-23.02.2016.
 6.11.2015obwieszczenie wojewody w sprawie wszczęcia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji.

 

 Materiały informacyjne:

 

Uwagi CZT
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.
Raport oddziaływania na środowisko.

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.