A+ A A-

 
 Przebieg procedur administracyjnych:

 

22.02.2016 - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji w zakresie ciepłociągu i usunięcia kolizji SN od km 97,615 do km 97,850 oraz przebudowy gazociągu w km 95,451.
26.01.2016 - decyzja środowiskowa w zakresie linii napowietrzno-kablowej średniego napięcia 15 kV-LPN
21.01.2016 - Postanowienie uzgadniające warunki realizacji w zakresie budowy linii zasilającej podstację trakcyjną w Górce Duchownej.
15.01.2016 - Postanowienie uzgadniające warunki realizacji w zakresie robót drogowych, elektroenergetyki do 1 kV, usunięcie kolizji elektroenergetycznych, zewnętrznych sieci i instalacji.
21.12.2015 - Uzupełnienie zezwolenia na budowę, dotyczące: budowy kabli srk do semafora ToG i czujnika kół t1G na stacji Czempiń
17.12.2015 - zezwolenie na budowę w zakresie: Budowa sieci technicznej urządzeń srk, teletechniki i elektroenergetyki kolejowej.
4.12.2015 - zawiadomienie o wniesieniu odwołania.
29.10.2015 - Zezwolenie na budowę dla km 97.675 do km 111.250 w zakresie układu torowego, robót drogowych, robót odwodnieniowych, elektroenergetyki do 1 kV, usunięcie kolizji elektroenergetycznych, sieci trakcyjnej, obiektów inżynieryjnych, konstrukcji inżynierskich, obiektów kubaturowych, małej architektury, zewnętrznych sieci i instalacji.
20.10.2015 - zezwolenie na przebudowę stacji Leszno w zakresie: układu torowego, robót drogowych, robót odwodnieniowych, elektroenergetyki do 1 kV, usunięcie kolizji elektroenergetycznych, sieci trakcyjnej, obiektów inżynieryjnych, konstrukcji inżynierskich, obiektów kubaturowych, małej architektury, zewnętrznych sieci i instalacji
17.09.2015 - zezwolenie na budowę od km 94.750 do km 97.675 w zakresie podstacji trakcyjnej Leszno.
11.09.2015 - zezwolenie na budowę od km 94.750 do km 97.675 w zakresie układu torowego, robót drogowych, robót odwodnieniowych, elektroenergetyki do 1 kV, usunięcie kolizji elektroenergetycznych, sieci trakcyjnej, obiektów inżynieryjnych, konstrukcji inżynierskich, obiektów kubaturowych, małej architektury, zewnętrznych sieci i instalacj.
21.08.2015 - Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie układu torowego, robót rogowych, robót odwodnieniowych,elektroenergetyki od 1 kV, usunięcie kolizji elektroenergetycznych, sieci trakcyjnej, obiektów inżynieryjnych, konstrukcji inżynierskich, obiektów kubaturowych, małej architektury, zewnętrznych sieci i instalacji.
17.08.2015 - uzgodnienie warunków realizacji inwestycji przez RDOŚ w Poznaniu.
31.07.2015 - zezwolenie na przebudowę stacji Leszno.
 30.06.2015 - Zezwolenie na budowę dla linii średniego napięcia.
 18.05.2015 - przystąpienie do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

 

 Materiały informacyjne:

 

Zezwolenie na przebudowę stacji Leszno od km 97.675 do km 111.250 w zakresie podstacji trakcyjnej Górka Duchowna.
Raport oddziaływania na środowisko.

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.