A+ A A-

Możliwość odwołania się do decyzji lokalizacyjnej do Ministra Budownictwa i Infrastruktury do 13.05.2016

Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD – Piła Główna ma na celu podniesienie prędkości, zwiększenie przepustowości oraz poprawę bezpieczeństwa. Obecnie linia jest w części jednotorowa, z licznymi ograniczeniami prędkości. Planowane jest sfinansowanie tego przedsięwzięcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego. Postępowanie zmierzającej do wydania decyzji środowiskowej prowadzi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu.
 Przebieg procedur administracyjnych:

 

15.04.2016 - ustalenie lokalizacji dla inwestycji.
24.02.2016 - wszczęcie postępowania zmierzającego do wydania decyzji, o lokalizacji planowanej do przebudowy linii kolejowej.
10.11.2015 - przekazanie przez RDOŚ w Poznaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na decyzję RDOŚ uzgadniającej warunki środowiskowe inwestycji.
26.06.2015 - wydanie decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, o natychmiastowej wykonalności postanowień z decyzji środowiskowej.
11.05.2015 Decyzja środowiskowa
1.04.2015 - przedłużenie terminu załatwienia sprawy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
16.03.2015 - poinformowanie stron postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
16.03.2015 - wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
16.01.-05.02.2015 Procedura udziału społeczeństwa - możliwość zgłaszania uwag do RDOŚ Poznań
10.06.2014 Przekazanie wyjaśnień do raportu żądanych przez RDOŚ
04.2014 Przekazanie pierwotnej wersji raportu ooś do RDOŚ Poznań
 

 

 Materiały informacyjne:

 

Skarga CZT do WSA na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Odwołanie CZT od decyzji RDOŚ w Poznaniu
Decyzja środowiskowa
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Wyjaśnienia do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Errata do raportu ooś
Uwagi strony społecznej do Raportu o oddziaływaniu na środowisko

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.