A+ A A-

RDOŚ Poznań zamierza wydać decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia pt. "przystosowanie Poznańskiego Węzła Kolejowego do obsługi Kolei Dużych Prędkości oraz zapewnienie jego intermodalności z innymi środkami transportu". Ze względu na zawieszenie programu budowy KDP inwestycja nie ma aktualnie szans na realizację.
 Przebieg procedur administracyjnych:

 

19.05.2016 - zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego oraz możliwości zapoznania się z materiałem i wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji środowiskowej do 10.05.2016.
29.02.2016 - wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy do 4.05.2016.
15.02.2016 - Przystąpienie do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
15.02.2016 - Pytanie do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o opinię w sprawie.
5.01.2016 - wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy do 4.03.2016.
29.10.2015 - wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy do 4.01.2016.
0.09.2015 - Wyznaczenie nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji do 3.11.2015.
6.07.2015 - wyznaczenie nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.
3.07.2015 - Termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.
30.04.2015Wyznaczenie nowego terminu o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.
04.05.2015 Spodziewany termin wydania decyzji środowiskowej
12.2014  Przygotowanie uzupełnień do raportu ooś przez przedstawiciela inwestora
 
 

 

 Materiały informacyjne:

 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - uzupełnienia
 
 
 
 

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.