A+ A A-

 Przebudowa dróg wojewódzkich nr 430 i 431 w miejscowości Mosina.
 Przebieg procedur administracyjnych:

 

18.03.2016 - Zawiadomienie GDOŚ, o niemożności załatwienia sprawy odwołania od decyzji środowiskowej w terminie. Sprawa zostania załatwiona do 31.05.2016.
7.12.2015 - zawiadomienie o odwołaniu od decyzji środowiskowej, wniesionym przez Stowarzyszenie Zielone Mazowsze.
29.10.2015 - decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia.
1.10.2015 - wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy do 30.10.2015.
 20.08.2015 - możliwość zapoznania się z dowodami w sprawie i wyrażenia opinii (do 10.09.2015)
 18.06.2015 - wszczęcie postępowania przystąpienie do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

 Materiały informacyjne:

 

Skarga stowarzyszenia Zielone Mazowsze do WSA
Stanowisko CZT w postępowaniu
Raport oddziaływania na środowisko

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.