A+ A A-

Budowa obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184
 Przebieg procedur administracyjnych:

 

9.11.2015 - wpłynęło odwołanie od decyzji RDOŚ.
1.10.2015 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji.
17.08.2015 - możliwość zapoznania się z dowodami w sprawie i wypowiedzenia się na ich temat (do 7.09.2015)
 28.07.2015 - wyznaczenie nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji. Decyzja zostanie wydana do 3.10.2015.
 02.07.2015 - Rozpoczęcie procedury oceny oddziaływania na środowisko.

 

 Materiały informacyjne:

 

 Uwagi CZT
Raport oddziaływania na środowisko.

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.