A+ A A-

Rozbudowa drogi krajowej nr 59 na odcinku Kanał Niegociński - rondo przy al. 1 Maja (od km 4+578 do km 0+000) oraz drogi krajowej nr 63 na odcinku rondo przy Al. 1 Maja - wieś Bystry (od km ok. 38+218 do km ok. 42+463).
 
 Przebieg procedur administracyjnych:

 

30.12.2015 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
7.12.2015 - zgromadzenie materiału dowodowego w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
18.11.2015 - wyznaczenie nowego terminu rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (do 31.12.2015), zawiadomienie o otrzymaniu pozytywnej opinii od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
19.10.2015 - przedłożenie przez inwestora uzupełnienia nr 2 do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz wystąpienie o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku
19.10.2015 - zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz poinformowanie o udziale społeczeństwa w postępowaniu
24.09.2015 - przedłożenie przez Inwestora uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz ponowne wezwanie Inwestora do uzupełnienia treści raportu o oddziaływaniu na środowisko
29.07.2015 - wezwanie inwestora do uzupełnienia treści raportu o oddziaływaniu na środowisko
22.07.2015 - dopuszczenie Stowarzyszenia na rzecz Wszystkich Istot Oddział Podlaski z siedzibą w Białymstoku do udziału na prawach strony w postępowaniu w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
13.07.2015 - podjęcie zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
 

 

 Materiały informacyjne:

 

 
Uwagi CZT w postępowaniu
Komplet dokumentów dotyczących inwestycji - pełny raport o oddziaływaniu na środowisko (załączniki+uzupełnienia)
Raport o oddziaływaniu na środowisko - treść

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.