A+ A A-

Budowa węzła Lotnisko na drodze ekspresowej S-7 w Elblągu.

 Przebieg procedur administracyjnych:

 

21.03.2016 - wydanie postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zakończenie zbierania dowodów w sprawie
12.02.2016 - wystąpienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu
5.01.2016 - wyznaczenie nowego terminu rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (29.01.16)
15.12.2015 - dopuszczenie Stowarzyszenia "LEGE ARTIS PRO NATURA" z/s w Solcu Kujawskim do udziału na prawach strony
26.08.2015 - uchylenie postanowienia RDOŚ w Olsztynie odmawiającego dopuszczenia Stowarzyszenia "Lege Artis Pro Natura" do postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia
19.08.2015 - odmowa dopuszczenia Fundacji Centrum Zrównoważonego Transportu w Warszawie do udziału na prawach strony
2.07.2015 - obwieszczenie w sprawie udziału społeczeństwa w postępowaniu, możliwości i sposobie wnoszenia uwag i wniosków
2.07.2015 - zgromadzenie pełnego materiału dowodowego
4.03.2015 - wyznaczenie nowego terminu rozpatrzenia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (30.04.2015)
 
 

 

 Materiały informacyjne:

 

Uwagi CZT do Raportu o oddziaływaniu na środowisko
Zestaw dokumentów inwestycji
Raport o oddziaływaniu na środowisko - treść

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.