A+ A A-

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach prowadzi działania zmierzające do wydania decyzji środowiskowej dotyczącej fragmentu drogi ekspresowej S-74. Odcinek ten ma 28 kilometrów i biegnie od granicy pomiędzy województwami łódzkim i świętokrzyskim a miejscowościami Przełom–Mniów (w kierunku Kielc).

Droga ta ma łączyć Sulejów (woj. łódzkie) z okolicami Kielc, a w szerszej perspektywie - Piotrków Trybunalski z Rzeszowem. Odcinek przebiegający w woj. łódzkim procedowany jest osobno.
Raport prezentuje kilka, niezbyt różniących się od siebie wariantów przebiegu drogi. Były one przedmiotem konsultacji społecznych pięć lat temu - w roku 2009.

Droga ta, obecnie jednojezdniowa, o szerokości 7 metrów + pobocza, jest bardzo nierównomiernie obciążona ruchem (największy na odcinku w pobliżu Kielc). GDDKiA proponuje jej rozbudowę do drogi ekspresowej dwujezdniowej.
Droga koliduje z korytarzem ekologicznym o znaczeniu kontynentalnym (paneuropejskim) na odcinku Ruda Maleniecka–Miedzierza, obszarem Natura 2000 "Dolina Czarnej"; oddziałuje też na dwa inne obszary Natura 2000: "Ostoja Pomorzany" i "Lasy Suchedniowskie".

Publikujemy proponowaną treść uwag, którą można wysłać do RDOŚ Kielce. Skupiają się one głównie na kwestii wiarygodności prognoz ruchu użytych w argumentacji na rzecz budowy drogi ekspresowej. Kwestie ściśle ekologiczne będą tematem odrębnego wystąpienia Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Termin nadsyłania uwag przez społeczeństwo minął 10 listopada 2014 r.
 Przebieg procedur administracyjnych:

 

3.07.2015 - informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla inwestycji.
10.11.2014 Koniec terminu nadsyłania uwagi i wniosków w ramach procedury udziału społeczeństwa
30.08.2014 Wydanie obwieszczenia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa

 

 Materiały informacyjne:

 

Odwołanie Centrum Zrównoważonego Transportu od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji.

Raport o oddziaływaniu na środowisko [pobierz]

Uwagi CZT do Raportu o oddziaływaniu na środowisko

Strona inwestycji na forum SkyscraperCity (dot. S74 na odc. Wieluń – Nisko) 

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.