A+ A A-

Budowa Bytomskiej Centralnej Trasy Północ-Południe w Bytomiu
 Przebieg procedur administracyjnych:

 

03.02.2016 - zawiadomienie w sprawie wydania decyzji z dnia 29.01.2016 r. (DOOŚ-oaI.4210.32.2015.mc.2) uchylającej w części decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 21.09.2015 r. (WOOŚ.4210.34.2014.JB) określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Bytomskiej Centralnej Trasy Północ-Południe w Bytomiu i orzekającej w tym zakresie co do istoty, a w pozostałej części utrzymującej tę decyzję w mocy
28.10.2015 - obwieszczenie w sprawie odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 21 września 2015r. znak WOOŚ.4210.34.2014.JB o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia wniesionego przez Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze
22.09.2015 - obwieszczenie w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia (Odwołanie stron od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do 20.10.2015)
06.08.2015obwieszczenie RDOŚ w sprawie zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (składanie uwag i wniosków przez strony do 27.09.2015)
05.08.2015 - obwieszczenie RDOŚ w sprawie wyznaczenia nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (30.09.2015)
16.06.2015obwieszczenie o przystąpieniu do procedury oddziaływania na środowisko (składanie uwagi i wniosków do 10.07.2015)

 

 Materiały informacyjne:

 

Treść decyzji GDOŚ w związku z odwołaniem d decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Odpowiedzi do uwag CZT
Uwagi CZT do Raportu
Uzupełnienie Raportu dot. oddziaływania i ochrony przyrody II
Uzupełnienie Raportu dot. oddziaływania na środowisko i ochrony przyrody
Uzupełnienia do Raportu obejmujące akustykę, klimat oraz powietrze
Raport Oceny Oddziaływania na środowisko (marzec 2015)
Mapa uwarunkowań środowiskowych
Lokalizacja przedsięwzięcia względem obszarów chronionych
Mapa lokalizacyjna przedsięwzięcia

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.