A+ A A-

Inwestycja 2: Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku, jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935
 
Inwestycja 1: Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna w wariancie I, realizowanego na terenie miasta Żory oraz miasta Rybnika
 
 Przebieg procedur administracyjnych:

 

16.04.2016 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na budowę dla odcinka 0+000 - 0+425.
8.04.2016 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji.
10.03.2016 - obwieszczenie o ponownej ocenie oddziaływania na środowisko dla Etapu III (km. 4+020 - 7+990) i związanej z tym możliwości wypowiedzenia się społeczeństwa.
4.03.2016 - uzupełnienie do raportu środowiskowego.
19.02.2016 - obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa dla inwestycji p.n.: „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna – Etap IV – km 7+990,00 – km 10+221,00
19.02.2016 - obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa dla inwestycji p.n.: „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna – ETAP V – km 10+221,00 – km 14+344,10.
04.02.2016 - obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości udziału społecznego w sprawie przedsięwzięcia: „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna – Etap II – km 0+425,00 – km 4+020,00” oraz „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna Etap I – km 0+000,0 – km 0+425,00”.
05.01.2015 - zawiadomienie o przyłączeniu do postępowania na prawach strony stowarzyszenia "Lege Artis Pro Natura" w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku, jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935”
05.11.2015 -  obwieszczenie o przedłożeniu uzupełnienia do raportu oceny oddziaływania na środowisko dnia 2 listopada 2015 r. dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku, jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935” oraz o nowym terminie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w związku z koniecznością analizy dokumentów oraz zapewnienia udziału społecznego. Nowy termin został wyznaczony do dnia 29 kwietnia 2016 r.
06.10.2015 - obwieszczenie w sprawie kolejnego nowego terminu przedłożenia niezbędnych uzupełnień raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku, jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935” (do 30.10.2015)
15.09.2015 - obwieszczenie w sprawie dopuszczenia Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. Andrzeja Czudka, 40-543 Katowice, ul. Św. Huberta 35 do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku, jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935”
07.09.2015 - obwieszczenie w sprawie przedłużenia terminu przedstawienia uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku, jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935” (do 30.09.2015)
27.08.2015 - zawiadomienie GDOŚ w sprawie wydania decyzji kończącej postępowanie odwoławcze dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna” w wariancie I, realizowanego na terenie miasta Żory i miasta Rybnik (Możliwość wniesienia skargi do WSA na decyzję GDOŚ w sprawie postępowania odwoławczego do dnia 07.10.2015)
24.08.2015 - zawiadomienie GDOŚ w sprawie zakończenia wydaniem decyzji z dnia 18 sierpnia 2015 r., znak: DOOŚoaII.4200.2.2015.EK.10 postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 17 października 2014 r., znak: WOOŚ.4200.6.2012.AD.70, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa regionalnej drogi Racibórz - Pszczyna"– w wariancie I, realizowanej na terenie miasta Żory oraz miasta Rybnik
11.08.2015 - obwieszczenie RDOŚ Katowice w sprawie nowego terminu złożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku, jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935” (uzupełnienia Raportu będą złożone do 31 sierpnia 2015)
14.04.2015 - wyznaczenie nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku, jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935" (30.10.2015)
18.03.2015 -  obwieszczenie RDOŚ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku, jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935”
16.03.2015 - zawiadomienie GDOŚ w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa regionalnej drogi Racibórz – Pszczyna w wariancie I, realizowanego na terenie miasta Żory oraz miasta Rybnika
26.02.2015zawiadomienie GDOŚ o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji RDOŚ w Katowicach o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa regionalnej drogi Racibórz – Pszczyna w wariancie I, realizowanego na terenie miasta Żory oraz miasta Rybnika - 30.04.2015 r. 

 

 Materiały informacyjne:

 

Uzupełnienie do raportu oddziaływania na środowisko.
Decyzja GDOŚ z dnia 18 sierpnia 2015 r. zakańczająca postępowanie odwoławcze w sprawie przedsięwzięcia Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna w wariancie I, realizowanego na terenie miasta Żory oraz miasta Rybnika
Uzupełnienie do Raportu OOŚ dla przedsięwzięcia Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku, jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935 (styczeń 2015)
Raport OOŚ wraz z załącznikami i streszczeniem w języku niespecjalistycznym dla przedsięwzięcia Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku, jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935 (2014)
Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko dla przedsięwzięcia Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku, jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935 - treść (2014)
Raport z konsultacji społecznych dla przedsięwzięcia: Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku, jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935
Link do forum inwestycji w serwisie SkyscraperCity

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.