A+ A A-

S1 Mysłowice (węzeł „Kosztowy II”) – Bielsko-Biała (węzeł „Suchy Potok”). Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku – Białej
 Przebieg procedur administracyjnych:

29.12.2015 - obwieszczenie o nowym terminie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (30.06.2016)

13.11.2015 - obwieszczenie w sprawie dopuszczenia Stowarzyszenia Mieszkańców Przeciwko Budowie Drogi S1 w Gminie Miedźna „MERITUM” do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

20.10.2015 - wezwanie inwestora do uzupełnienia Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko

17.08.2015 - obwieszczenie w sprawie dopuszczenia na prawach strony Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze im. A. Czudka z siedzibą w Katowicach w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

03.08.2015 - obwieszczenie w sprawie wyznaczeniu nowego terminu zakończenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (31.12.2015)

03.08.2015obwieszczenie RDOŚ w sprawie dopuszczenia Towarzystwa na rzecz Ziemi do udziału, na prawach strony, w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

30.07.2015obwieszczenie RDOŚ w sprawie sprostowania oczywistej omyłki zaistniałej w postanowieniu z dnia 3 lipca 2015 r. znak: WOOŚ.4200.1.2015.AM.6 o dopuszczeniu na prawach strony do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

24.07.2015 - obwieszczenie RDOŚ o przyłączeniu Towarzystwa na rzecz Ziemi do postępowania na prawach strony

15.07.2015 - obwieszczenie o przyłączeniu Stowarzyszenia Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot na prawach strony

10.07.2015 - obwieszczenie sprawie zgłoszenia chęci udziału Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot w postępowaniu

24.06.2015obwieszczenie RDOŚ w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 19.06.2015obwieszczenie RDOS w sprawie wszczęcia postępowania w        sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 Materiały informacyjne:

 

Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko
Link do strony projektu w serwisie GDDKiA
Link do forum inwestycji w serwisie SkyscraperCity

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.