A+ A A-

Budowa drogi klasy GP nr 52 Bielsko-Biała - Kęty - Andrychów - Wadowice - Kalwaria - Głogoczów (tzw. Beskidzka Droga Integracyjna BDI) od km 0+555 "roboczy" do km 64+522"
 Przebieg procedur administracyjnych:

 

02.10.2015 - obwieszczenie w sprawie terminu udziału społecznego - dodatkowy termin zapoznania się z dokumentacją sprawy (Dodatkowy termin na składanie uwag i wniosków do 12.10.2015)

01.09.2015 - obwieszczenie RDOŚ Katowice w sprawie wyznaczenia nowego terminu zajęcia stanowiska w postępowaniu dotyczącym uzgodnienia warunków realizacji dla planowanego przedsięwzięcia (27.11.2015)

28.08.2015 - obwieszczenie RDOŚ Kraków w sprawie możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia oraz o możliwości składania uwag i wniosków (Uwagi i wnioski w terminie 07.09 - 29.09.2015. Rozprawa administracyjna 30.09.2015)

25.08.2015 - obwieszczenie RDOŚ o możliwości składania uwag i wniosków do Raportu oraz jego uzupełnienia

20.05.2015 - informacja z RDOŚ: w chwili obecnej oczekuje się na uzupełnienie Raportu Oceny Oddziaływania przez inwestora, który ma tego dokonać najpóźniej do dnia 26.06.2015

20.11.2014zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie wszczęcia postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

17.10.2014obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie wyznaczenia nowego terminu w sprawie załatwienia wniosku o wszczęcie postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

10.10.2014 - zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie wszczęcia postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

 

 Materiały informacyjne:

 

Protokół z przeprowadzonej rozprawy administracyjnej dla społeczeństwa
Uzupełnienie do Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko - czerwiec 2015
Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko
Link do strony projektu w serwisie GDDKiA
Link do forum inwestycji w serwisie SkyscraperCity

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.