A+ A A-

Możliwość wypowiedzenia się przez strony do 27.03.2016

Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do Portu Gdańsk. 
 
Na obecnym etapie postępowania możliwe jest wypowiedzenie się przez strony co do zebranych dowodów i materiałów. Uwagi należy kierować na adres RDOŚ w Gdańsku do dn. 27.03.2016.
 
 Przebieg procedur administracyjnych:

 

3.03.2016 - wydanie postanowienia nie stwierdzającego potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zakończenie zbierania dowodów w postępowaniu
27.01.2016 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
 

 

 Materiały informacyjne:

 

CZT zwróciło się do RDOŚ o dokumenty dostępne dla inwestycji. Bezzwłocznie po otrzymaniu umieścimy je w tym miejscu. 
Strona inwestycji na forum SkyscraperCity (dot. LK226 na odc. Pruszcz Gdański – Gdańsk Port Północny)

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.