A+ A A-

Budowa drogi krajowej nr 21 w Słupsku. Etap II - budowa i przebudowa ulic: 11 Listopada, Piłsudskiego i Rejtana w Słupsku - optymalizacja urządzeń ochrony obiektów i obszarów przed hałasem.
 Przebieg procedur administracyjnych:

 

12.06.2015 - wydanie decyzji dotyczącej stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
7.05.2015 - zakończenie zbierania dowodów w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
29.04.2015 - wydanie postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  
 
 

 

 Materiały informacyjne:

 

Zestaw dokumentów inwestycji
Plan orientacyjny
Karta informacyjna przedsięwzięcia - treść

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.