A+ A A-

Rozbudowa Węzła Szadółki na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S6 (Obwodnica Trójmiasta) z ulicą Jabłoniową w Gdańsku
 Przebieg procedur administracyjnych:

 

17.12.2015 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
9.10.2015 - zakończenie zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
7.09.2015 - obwieszczenie w sprawie możliwości składania uwag i wniosków oraz zapoznaniu się z raportem oddziaływania na środowisko
7.09.2015 - wystąpienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku oraz w Pruszczu Gdańskim o opinię w sprawie uzgodnienia warunków realizacji
10.04.2015 - wydanie postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
9.03.2015 - wystąpienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2.03.2015 - wystąpienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 Materiały informacyjne:

 

Strona inwestycji na forum SkyscraperCity (dot. obwodnicy Trójmiasta) 
Karta informacyjna przedsięwzięcia 

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.