A+ A A-

Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków – Rzeszów, etap II, Przetarg 2.1 Szlak Wola Rzędzińska – Czarna Tarnowska od km 91.070 do km 98.400 linii nr 91” w ramach zadania inwestycyjnego: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – Granica Państwa na odcinku Tarnów – Dębica w km 80,200 – 11,500 w ramach projektu POliŚ Nr 7.1-30 pn.:„Modernizacja linii kolejowej E 30/c 30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III
 Przebieg procedur administracyjnych:

 

02.12.2015 - zawiadomienie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę (Odwołanie od decyzji zezwalającej na budowę do 30.12.2015)
06.11.2015 - obwieszczenie RDOŚ o uzgodnieniu warunków realizacji inwestycji w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko
03.09.2015 - obwieszczenie Wojewody o przystąpieniu do ponownej oceny oddziaływania na środowisko (Składanie uwag i wniosków w ponownej ocenie oddziaływania na środowisko do 08.10.2015)
16.07.2015 - obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia z 9 lipca 2015 r. uzgadniającego realizacje przedsięwzięcia pn. " Rozbudowa i przebudowa linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków - Rzeszów, etap II, Przetarg 2.1. Szlak Wola Rzędzińska - Czarna Tarnowska od km 86,900 d0 km 91,070 linii nr 91 (Składanie uwag przez strony do 11.08.2015)
10.07.2015obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia z 9 lipca 2015 r. uzgadniającego realizacje przedsięwzięcia
20.05.2015zawiadomienie Wojewody o wszczętym postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę oraz o uzupełnieniu dokumentów przez inwestora

 

 Materiały informacyjne:

 

Treść decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę
Treść postanowienia RDOŚ Rzeszów uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia z 30 października 2015 r.
Treść postanowienia RDOŚ Kraków uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia z dnia 9 lipca 2015 r.
Uwagi CZT do dokumentacji przedsięwzięcia
Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko
Część graficzna Raportu

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.