A+ A A-

Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica — Barwinek na odc. granica województwa lubelskiego i podkarpackiego — Sokołów Młp. wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami — od km 0+000 do km 8+750 dla wariantu przebiegu trasy WS 9 oraz od 8+800 do 51+976 dla wariantu WS 5J
 Przebieg procedur administracyjnych:

 

29.06.2015 - to ostatni dzień, w którym można wnosić zażalenia i skargi do WSA na decyzję GDOŚ z dnia 08.05.2015 r.
02.06.2015 - zawiadomienie GDOŚ w sprawie postanowienia prostującego omyłkę w decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 08.05.2015 r.
14.05.2015 - zawiadomienie GDOŚ w sprawie wydania decyzji kończących postępowanie odwoławcze od decyzji RDOŚ w Rzeszowie określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia
08.05.2015 - decyzja GDOŚ utrzymująca i uchylająca w części decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
13.03.2015 - obwieszczenie GDOŚ o możliwości zapoznania się z dokumentacją i terminami składania uwag i wniosków - 19.03 - 8.04.2015
23.12.2014 - zawiadomienie GDOŚ o przedłużeniu terminu rozpatrzenia złożonych odwołań - 23.02.2015
28.05.2014 - obwieszczenie RDOŚ o wpłynięciu odwołań i przekazaniu akt sprawy do GDOŚ
30.04.2014 - obwieszczenie RDOŚ o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 Materiały informacyjne:

 

WZÓR skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych

Wszystkie dokumenty dotyczące inwestycji - pełny Raport o oddziaływaniu na środowisko

Informacje o inwestycji na stronie GDDKiA

Charakterystyka przedsięwzięcia

Decyzja - środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia

Zestaw map przedsięwzięcia

Plan orientacyjny przebiegu inwestycji

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.