A+ A A-

Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica Barwinek na odc. Kielanówka – Barwinek (Granica Państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi - od km 11+400 do km 96+535, dla wariantu przebiegu trasy WB1 -alternatywa
 Przebieg procedur administracyjnych:

 

22.03.2016 - zawiadomienie GDOŚ o niemożności rozpatrzenia odwołania od decyzji środowiskowej, ze względu na skomplikowany charakter sprawy. Nowy termin załatwienia sprawy do 29.04.2016
23.12.2015 - obwieszczenie o przekazaniu akt sprawy do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w związku z odwołaniami, które wpłynęły w toku postępowania
23.11.2015 - obwieszczenie RDOŚ o wydaniu postanowienia, w którym sprostowano pomyłki w treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
16.11.2015 - obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (Odwołania stron od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do 14.12.2015)
07.10.2015 - obwieszczenie RDOŚ o przyłączeniu Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze do postępowania na prawach strony
11.08.2015 - obwieszczenie o możliwości składania uwag i wniosków przez społeczeństwo w sprawie „Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica Barwinek na odc. Kielanówka - Barwinek (Granica Państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi - od km 11+400 do km 96+535, dla wariantu przebiegu trasy WB1 -alternatywa" (do 01.09.2015)
11.08.2015 - obwieszczenie o przesłaniu do Urzędów Gmin dnia 6 sierpnia 2015 r. ujednoliconej wersji raportu oceny oddziaływania na środowisko
12.02.2015 - obwieszczenie RDOŚ o ponownym wezwaniu Inwestora do uzupełnienia dokumentacji

 

 Materiały informacyjne:

 

Postanowienie, w którym sprostowano pomyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - treść
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - treść
Uwagi CZT do ujednoliconej wersji Raportu
Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko - ujednolicona wersja raportu z sierpnia 2015
Raport oceny oddziaływania na środowisko (wersja 2014)
Strona inwestycji na forum SkyscraperCity (dot. S19 na odc. Rzeszów – Barwinek) 

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.