A+ A A-

Budowa obwodnicy m. Nysa w ciągu drogi krajowej nr 41 Nysa - Prudnik - Trzebina - granica państwa oraz w ciągu drogi krajowej nr 46 Kłodzko - Nysa - Opole - Częstochowa - Szczekociny
 Przebieg procedur administracyjnych:

 

16.02.2016 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek inwestora, celem zmiany decyzji.
16.02.2016 - obwieszczenie o procedurze oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości udziału społecznego
27.05.15 - decyzja wydana dnia 8 kwietnia 2015 r. stała się ostateczna 
08.04.2015 - decyzja Wojewody Opolskiego zezwalająca na realizację inwestycji
16.04.2015 - obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji
 9.03.2015obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w ramach wydanie decyzji ZRID

 

 Materiały informacyjne:

 

Link do strony inwestycji w serwisie GDDKiA
Link do forum inwestycji w serwisie SkyscraperCity
Raport o oddziaływaniu na środowisko - treść
Mapa orientacyjna
Zestaw dokumentów inwestycji

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.