A+ A A-

Budowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka i ul. Wolskiej w Warszawie.


 Przebieg procedur administracyjnych:

 

3.03.2016 - wydanie postanowienia podejmującego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2.06.2015 - punkt konsultacyjny -  godz. 16:00 - 21:00, Urząd Dzielnicy Wola, al. Solidarności 90
30.05.2015 - spacer konsultacyjny - zbiórka przy Teatrze na Woli im. T. Łomnickiego, ul. M. Kasprzaka 22, godz. 10:30
27.05.2015 - spotkanie konsultacyjne - godz. 18:00, Zespół Szkół nr 65, ul. Elekcyjna 21/23, (wejście od ul. Pustola)
23.05.2015 - punkt konsultacyjny - godz. 9:00 - 17:00, Centrum Handlowe Fort Wola (I piętro galerii handlowej), ul. Połczyńska 4
21.05.2015 - spotkanie konsultacyjne - godz. 18:00, XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika, ul. gen. J. Bema 76
5.05.2015 - wydanie postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
1.04.2015 - nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalenie zakres niezbędnego do wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko
6.03.2015 - zmiana terminu wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
24.02.2015 - wystąpienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko
16.01.2015 - wystąpienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
15.01.2015 - wszczęcie postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 Materiały informacyjne:

 

Uwagi CZT w konsultacjach społecznych
Wszystkie dokumenty dotyczące inwestycji - Karta informacyjna przedsięwzięcia z załącznikami
Karta informacyjna przedsięwzięcia - treść
Mapa orientacyjna przedsięwzięcia

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.