A+ A A-

Możliwość składania uwag i wniosków do 4.04.2016 

Przebudowa, rozbudowa i budowa linii kolejowej nr 6 na odcinku Sadowne - Czyżew od km 71,800 do km 107,260, szlak Prostyń – Małkinia od km 81,000 do km 86,880.
 
Na obecnym etapie możliwy jest udział społeczeństwa w postępowaniu. Uwagi i wnioski można składać na adres Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie do dn. 4.04.2016.
 
 Przebieg procedur administracyjnych:

 

2.03.2016 - przystąpienie do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko
29.01.2016 - zmiana terminu wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji (do 8.04.2016)
19.11.2015 - zmiana terminu wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji (do 29.01.2016)
 

 

 Materiały informacyjne:

 

Komplet dokumentów dot. inwestycji
Raport o oddziaływaniu na środowisku - treść
Fragmenty dokumentacji budowlanej
Strona inwestycji na forum SkyscraperCity (dot. E75 na odc. Zielonka – Kuźnica Białostocka)

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.