A+ A A-

„Modernizacja Linii Kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki – Prace Przygotowawcze” 3. Stacja Pruszków od km 14,893 do km 18,011. Przebudowa układu torowego oraz odwodnienia powierzchniowego. Budowa i przebudowa odwodnienia wgłębnego podtorza, dróg, stacji i przystanków za pomocą drenów, drenokolektorów oraz kolektorów. Rozbiórka oraz budowa nowego peronu. Rozbiórka kiosku handlowego. Remont wiaty peronowej. Budowa dojść do przejść podziemnych. Remont i przebudowa istniejącego przejścia podziemnego. Przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Budowa urządzeń zasilania obiektów stacyjnych i oświetlenia zewnętrznego na terenie inwestycji. Budowa i przebudowa urządzeń telekomunikacji kolejowej. Budowa i przebudowa sieci trakcyjnej. Usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną. 
 
 Przebieg procedur administracyjnych:

 

26.11.2015 - wydanie postanowienia uzgadniającego warunki realizacji
28.10.2015 - zmiana terminu wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia (do 21.11.15)
16.09.2015 - informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (informacja o możliwości składania uwag)
9.09.2015 - zmiana terminu wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji (do 30.10.2015)

 

 Materiały informacyjne:

 

Uwagi CZT
Raport o oddziaływaniu na środowisko
Uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu na środowisko
Projekt budowlany

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.