A+ A A-

Zarząd Dróg Miejskich przedstawił pod opinię mieszkańców 2 propozycje możliwych rozwiązań.

Wariant 1 zakłada niewielkie korekty w stosunku do stanu obecnego. Proponuje likwidację kilkunastu miejsc parkingowych oraz umieszczenie niewielkich drzew. Dzięki nieznacznemu zwężeniu jezdni mają zostać poszerzone chodniki. Układ jezdni bez zmian - po 1 pasie ruchu ogólnego i 1 pasie rowerowym w każdym kierunku.

Wariant 2 to zdecydowanie więcej zmian. Bez większych roszad ma pozostać jedynie ilość miejsc parkingowych. Planowane jest za to znaczne poszerzenie chodników, a to dzięki zwężeniu jezdni do 6 m (likwidacja pasów rowerowych). Powstanie też więcej miejsca na zieleń lub małą architekturę. Tarcze skrzyżowań mają zostać wyniesione na poziom chodnika, a prędkość ograniczona do 30 km/h. Planowane są także progi wyspowe oraz dwa dodatkowe przejścia dla pieszych.

Konsultacjom poddano także wybór nawierzchni jezdni (asfaltowa, kamienna lub inna). Proponuje się chodniki z płyt kamiennych, oraz montaż nowych zabytkowych latarni (pastorały).
Pełen proces udziału społeczeństwa obejmuje spacery, spotkania oraz punkt konsultacyjny. Uwagi można także wysyłać drogą mailową. Szczegóły, terminy oraz mapy odnajdą Państwo na stronie Urzędu m. st. Warszawy>>>.
 
 Przebieg procedur administracyjnych:

 

16.09.2015 - zakończenie konsultacji społecznych 
9.09.2015 - spacer oraz spotkanie konsultacyjne (start 17:00 spod kolumny Zygmunta) 
7.09.2015 - terenowy punkt konsultacyjny - skwer nad tunelem Traszy W-Z (15:00-18:00)
5.09.2015 - spacer oraz spotkanie konsultacyjne (start 10:00 spod kolumny Zygmunta) 

 

 Materiały informacyjne:

 

Uwagi CZT w konsultacjach
Plan wariantu 2
Plan wariantu 1

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.