A+ A A-

Budowa Wschodniej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi krajowej nr 17 na parametrach trasy ekspresowej.
 
Na obecnym etapie możliwy jest udział społeczeństwa w postępowaniu dla odcinka węzeł „Drewnica” (z węzłem) na dr. S8 – do km ok. 3+600. Uwagi i wnioski można wnosić na adres RDOŚ w Warszawie do dn. 4.04.2016.
 
 Przebieg procedur administracyjnych:

 

3.03.2016 - obwieszczenie w sprawie możliwości składania uwag i wniosków oraz zapoznania się z niezbędną dokumentacją przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla odcinka węzeł „Drewnica” (z węzłem) na dr. S8 – do km ok. 3+600
8.01.2016 - zmiana terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (do 29.04.2016) dla odcinka od km ok. 3+600 do km ok. 13+782 węzeł „Zakręt” (bez węzła).
8.01.2016 - zmiana terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (do 29.04.2016) dla odcinka węzeł „Drewnica” (z węzłem) na dr. S8 – do km ok. 3+600
22.12.2015 - postanowienie nakładające na inwestora obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości i braków w projekcie budowlanym, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł „Zakręt” – węzeł „Lubelska” (bez węzła) od km 14+200 do km 16+700
2.12.2015 - wydanie postanowienia uzgadniającego warunki realizacji (odcinek węzeł „Zakręt” - węzeł „Lubelska” od km 14+200 do km 16+700).
24.11.2015 - zmiana terminu wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji na odcinku: węzeł „Zakręt” - węzeł „Lubelska” (bez węzła)od km 14+200 do km 16+700
19.11.2015 - wystąpienie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii w związku z przeprowadzaną oceną oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla odcinka od km ok. 3+600 do km ok. 13+782 węzeł „Zakręt” (bez węzła)
19.11.2015 - wystąpienie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii w związku z przeprowadzaną oceną oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla odcinka od węzła „Drewnica” (z węzłem) na dr. S8 – do km ok. 3+600
14.09.2015 - zmiana terminu wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji (do 23.11.2015) - odcinek węzeł „Zakręt” - węzeł „Lubelska” (bez węzła) od km 14+200 do km 16+700
31.07.2015 - zmiana terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Wschodniej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi krajowej nr 17 na parametrach trasy ekspresowej na odcinku węzeł „Drewnica” (z węzłem) na dr. S8 – do km ok. 3+600.
31.07.2015zmiana terminu wydania decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Wschodniej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi krajowej nr 17 na parametrach trasy ekspresowej na odcinku od km ok. 3+600 do km ok. 13+782 węzeł „Zakręt” (bez węzła)
7.07.2015 - zmiana terminu wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia na odcinku węzeł „Zakręt” - węzeł „Lubelska” (bez węzła)od km 14+200 do km 16+700
7.07.2015 - wszczęcie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia na odcinku węzeł „Drewnica” (z węzłem) na dr. S8 – do km ok. 3+600 oraz na odcinku od km ok. 3+600 do km ok. 13+782 węzeł „Zakręt” (bez węzła)
 

 

 Materiały informacyjne:

 

Uwagi CZT (odc. 3+600 – 13+782)
Zestaw dokumentów dla odcinka: węzeł "Drewnica" – km 3+600
Zestaw dokumentów dot. inwestycji - pełny Raport o oddziaływaniu na środowisko
Raport o oddziaływaniu na środowisko - treść 
Strona inwestycji na forum SkyscraperCity
Decyzja o wygaśnięciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (2011)
Dokumentacja poprzednich postępowań na stronie Urzędu Dzielnicy Wesoła
Strona GDDKiA dotycząca inwestycji

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.