A+ A A-

Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579, relacji Kazuń Polski – Radziejowice na odcinku od węzła z autostradą A2 (km 2+209,60) do drogi wojewódzkiej nr 579 w m. Kałęczyn (km 9+560,51).
 
 Przebieg procedur administracyjnych:

 

16.10.2015 - wpłynięcie odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
25.09.2015 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
22.09.2015 - zmiana terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (do 30.09.2015)
14.08.2015 - zmiana terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (do 21.09.2015)
10.08.2015 - zgromadzenie dokumentacji, zebranie dowodów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
8.07.2015 - obwieszczenie w sprawie możliwości składania uwag i wniosków w ramach udziału społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (do 27.07.2015)
18.06.2015 - wystąpienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim o wydanie opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
21.05.2015 - zmiana terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
19.01.2015 - podjęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
23.12.2014 - wydanie postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 Materiały informacyjne:

 

Uwagi CZT
Raport o oddziaływaniu na środowisko - treść
Zestaw dokumentów inwestycji - pełny Raport o oddziaływaniu na środowisko + aneksy 

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.