A+ A A-

Budowa linii tramwajowej KST etap III (Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej
 Przebieg procedur administracyjnych:

 

16.03.2016 - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji.
05.02.2016 - zawiadomienie RDOŚ w sprawie zakończenia postępowania dowodowego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia i możliwości zgłaszania uwag oraz wniosków
22.12.2015 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz mozliwości udziału społecznego w procedurze oceny oddziaływania na środowisko (Składanie uwag i wniosków od 23.12.2014 do 13.01.2016)
23.10.2015 - obwieszczenie w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ”Budowa linii tramwajowej KST etap III A (os. Krowodrza Górka - ul. Bociana - Górka Narodowa Zachód) oraz budowy estakady w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie"
01.09.2015 - informacja z RDOŚ: w chwili obecnej złożony w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ww. raport w dniu 25 sierpnia 2015 roku jest uzupełniany przez inwestora.  
03.09.2015 - obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia podejmującego zawieszone postępowanie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
21.08.2015 - obwieszczenie RDOŚ o wydaniu postanowienia zawieszającego z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
13.08.2015 - obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
30.07.2015 -  zawiadomienie RDOŚ w sprawie podjęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ze względu na zmianę zakresu wniosku i nazwy przedsięwzięcia
30.06.2015obwieszczenie RDOŚ o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej

 

 Materiały informacyjne:

 

Uwagi CZT
Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko
Treść decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Treść postanowienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
Plan sytuacyjny

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.