A+ A A-

Modernizacja linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy - Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnych na odcinku Kraków Główny - Kraków Płaszów - Kraków Bieżanów. 
 Przebieg procedur administracyjnych:

 

13.07.2015 - obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia z dnia 13.07.2015r r. znak: OO.4201.6.2014.AK o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 9.07.2015 r.
10.07.2015 - obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (Odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do 07.08.2015. Zażalenie stron na postanowienie o natychmiastowej wykonalności tej decyzji decyzji do 03.08.2015)
10.07.2015 - wydanie postanowienia o niedopuszczeniu do udziału na prawach strony Fundacji Centrum Zrównoważonego Transportu z siedzibą w Warszawie w postępowaniu zmierzającym do wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
01.06.2015 - zawiadomienie RDOŚ w sprawie zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (możliwość wypowiedzenia przez strony do 22.06.2015)
1.04.2015 - obwieszczenie w sprawie możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko 
 

 

 Materiały informacyjne:

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Pismo CZT w sprawie złożonych wniosków i uwag
Uwagi CZT do Raportu o oddziaływaniu na środowisko
Studium wykonalności - część tekstowa
Studium Wykonalności - rysunki
Mapa - lokalizacja przedsięwzięcia
Wszystkie dokumenty dotyczące inwestycji - pełny Raport o oddziaływaniu na środowisko
Raport o oddziaływaniu na środowisko - treść
Link do forum inwestycji w serwisie SkyscraperCity (dot. E30 na odc. Kraków – Medyka)

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.