A+ A A-

Północna obwodnica Krakowa
 Przebieg procedur administracyjnych:

 

26.02.2016 - zawiadomienie w sprawie odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i przekazaniu akt sprawy do GDOŚ
18.01.2016 - obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Możliwość odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do 15.02.2016)
15.12.2015 - obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania dowodowego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Północna Obwodnica Krakowa" oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie - pod linkiem można zapoznać się z odpowiedziami Inwestora na uwagi zgłoszone podczas rozprawy administracyjnej dla społeczeństwa (Możliwość zapoznania się z odpowiedziami na uwagi zgłoszonymi podczas rozprawy administracyjnej dla społeczeństwa oraz w toku postępowania, do 02.01.2015)
21.10.2015 - obwieszczenie w sprawie możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko i dokumentacją dla przedsięwzięcia pn.: "Północna Obwodnica Krakowa" oraz możliwości składania uwag i wniosków do ww. przedsięwzięcia, jak również o terminie rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa (Dodatkowy termin składania uwag i wniosków od 12.11.2015 do 19.11.2015. Rozprawa administracyjna dla społeczeństwa 20.11.2015)
17.09.2015 - obwieszczenie RDOŚ o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz terminem udziału społecznego (Składanie uwag i wniosków do 09.10.2015)
30.07.2015 - zawiadomienie RDOŚ w sprawie podjęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

 

 Materiały informacyjne:

 

Odwołanie CZT od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przebieg trasy podziemnej i naziemnej oraz ekrany akustyczne
Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Stanowisko CZT w związku z odpowiedziami na uwagi
Odpowiedzi Inwestora na uwagi CZT do Raportu
Uwagi CZT do Raportu
Inwentaryzacja przyrodnicza
Uzupełnienie do Raportu
Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko
Mapa przebiegu wariantów drogi

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.