A+ A A-

Budowa nowego połączenia miasta Nowy Sącz i Stary Sącz jako alternatywy dla dotychczasowego przebiegu drogi krajowej nr 87.
 Przebieg procedur administracyjnych:

 

22.02.2016 - obwieszczenie w sprawie przekazania do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
18.01.2016 - obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez Centrum Zrównoważonego Transportu
18.01.2016 - obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze
04.12.2015 - obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Możliwość odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez strony do 04.01.2016)
23.10.2015 - obwieszczenie o nowym terminie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, najpóźniej do dnia 30.12.2015
23.10.2015 - obwieszczenie w sprawie wezwania do uzupełnienie wniosku dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowego połączenia drogowego miast Nowy Sącz - Stary Sącz jako alternatywy dla dotychczasowego przebiegu drogi krajowej nr 87”, o wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji
10.09.2015 - obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o uznaniu Fundacji Centrum Zrównoważonego Transportu za stronę postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
31.08.2015 - zawiadomienie w sprawie zakończeniu postępowania dowodowego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie (Możliwość wypowiedzenia się stron w sprawie zebranej dokumentacji, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, do 21.09.2015)
15.07.2015 - obwieszczenie w sprawie możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko (składanie i uwag i wniosków do 24.08.2015)
10.07.2015 - obwieszczenie w sprawie wystąpienia z pismem do Wnioskodawcy o uzupełnienie zapisów raportu o oddziaływaniu na środowisko
19.05.2015 - obwieszczenie RDOŚ o terminie wizji w terenie w celu oglądu i oceny terenów proponowanych pod budowę inwestycji (29.05.2015). Podczas wizji terenowej osoby zainteresowane mogą również składać uwagi i wnioski
30.03.2015 - wydanie postanowienia o konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu 
 

 

 Materiały informacyjne:

 

Odwołanie CZT od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - treść
Uwagi CZT do Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko
Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko
Mapa lokalizacji inwestycji na tle obszarów chronionych
Karta informacyjna przedsięwzięcia
Mapa - lokalizacja przedsięwzięcia
Zestaw dokumentów inwestycji

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.