A+ A A-

Budowa obwodnicy Grybowa
 Przebieg procedur administracyjnych:

 

11.12.2015 - obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowanie zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
23.07.2015 - informacja z RDOŚ: inwestor zmienił zakres działek pod inwestycję oraz nazwę inwestycji na "Budowa obwodnicy Grybowa". Z tego względu wystąpił z nowym wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i aktualnie RDOŚ oczekuje na nowy Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko obejmujący wnioskowany przez inwestora zakres.
13.07.2015 - obwieszczenie o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie z dnia 9.07.2015r. znak: OO.4210.3.2015.AK zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
26.06.2015 - obwieszczenie RDOŚ w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
05.05.2015zawiadomienie RDOŚ o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa obwodnicy Grybowa - studium wykonalności z elementami koncepcji i decyzją środowiskową"
14.04.2015 - wszczęcie postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
10.04.2015 - wycofanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz złożenie nowego wniosku 
 

 

 Materiały informacyjne:

 

Uwagi CZT do Karty informacyjnej przedsięwzięcia
Karta informacyjna przedsięwzięcia
Mapa - lokalizacja inwestycji
Zestaw dokumentów inwestycji

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.