A+ A A-

Przystosowanie Łódzkiego Węzła Kolejowego do obsługi Kolei Dużych Prędkości oraz zapewnienie jego intermodalności z innymi środkami transportu.
 Przebieg procedur administracyjnych:

 

31.12.2015 - decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji, wraz z nadaniem jej rygoru natychmiastowej wykonalności.
10.11.2015 - obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, m.in. w sprawie możliwości składania uwag i wniosków przez strony do 1.12.2015 i wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy do 31.12.2015.
2.10.2015 - Zebranie materiału dowodowego w sprawie. Możliwość zgłaszania uwag i wniosków, w procedurze oceny oddziaływania na środowisko do 29.10.2015.
25.06.2015 - Wyznaczenie nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji.
26.03.2015 - wyznaczenie nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
 

 

 Materiały informacyjne:

 

Decyzja środowiskowa
Uwagi CZT
Ocena oddziaływania na środowisko

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.