A+ A A-

 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Bełchatów - Kamieńsk wraz z budową wschodniej obwodnicy Bełchatowa.
 Przebieg procedur administracyjnych:

 

30.,3.2016 - Wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy, dla odcinka Bełchatów - Łękawa, do 27.05.2016
11.02.2016 - Wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy do 26.03.2016.
22.01.2016 - wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy do 18.07.2016.
5.01.2016 - obwieszczenie RDOŚ w Łodzi, informujące o nowym terminie załatwienia sprawy (do 29.01.2016).
9.12.2015 - Wniosek o zezwolenie na budowę dla odcinka Bełchatów - Łękawa (kilometry 27+445 do 34+502,66)
18.11.2015 - wniosek inwestora o zawieszenie postępowania, celem uzupełnienie dokumentacji.
27.10.2015 - wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy, do 29.01.2016.
14.09.2015 - obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, w sprawie zebrania wszystkich dowodów i związanej z tym możliwości wypowiedzenia się stron do 5.10.2015.
21.08.2015 - możliwość składania uwag do 9.09.2015
 22.07.2015 - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wystąpił do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych w Bełchatowie i Radomsku, o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

 Materiały informacyjne:

 

Uwagi zgłoszone przez CZT.
Raport oddziaływania na środowisko.

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.