A+ A A-

S14 obwodnica Łodzi i Zgierza 
 Przebieg procedur administracyjnych:

 

15.12.2015 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego, o wpłynięciu odwołania, od decyzji zezwalającej na budowę.
20.11.2015 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego, o wpłynięciu odwołań, od decyzji zezwalającej na budowę.
16.10.2015 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego, informujące że sprawa zezwolenia na budowę dla odcinka Teofilów II - m. Słowik, nie będzie załatwiona w terminie. Nowy termin załatwienia sprawy do 27.11.2015.
12.10.2015 - Zezwolenie Wojewody Łódzkiego na budowę trasy S14 od drogi krajowej nr 1 (Słowik) do węzła Łódź Lublinek.
24.08.2015 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego, w sprawie ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i możliwości składania uwag i wniosków do 26.10.2015.
23.07.2015 - wyznaczenie nowego terminu wydania zezwolenia na budowę, w związku z ponownym przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko. Sprawa zostanie rozpatrzona do 21.09.2015.
22.06.2015 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację.
03.06.2015 - Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi ekspresowej S14 na odcinku między DK1 w m. Słowik do Węzła Łódź Lublinek.
03.2015 - złożenie dokumentacji przez wykonawcę dla odcinka od węzła "Lublinek" (połączenie z już istniejącą zachodnią obwodnicą Pabianic) do węzła "Emilia" (włączenie w autostradę A-2 i DK 1). 
7.05.2012 - podpisanie umowy na wykonanie projektu na odcinek drogi ekspresowe S-14 od węzła "Lublinek" (połączenie z juz istniejącą zachodnią obwodnicą Pabianic) do węzła "Emilia" (włączenie w autostradę A-2 i DK 1).
 

 

 Materiały informacyjne:

 

Postanowienie środowiskowe po ponownym raporcie oddziaływania na środowisko.
Powtórny raport oddziaływania na środowisko dla odcinka od węzła Łódź Lublinek do węzła Teofilów.
Raport oddziaływania na środowisko.
Link do strony projektu w serwisie GDDKIA
Plan orientacyjny
Strona inwestycji na forum SkyscraperCity (dot. Zachodniej Obwodnicy Łodzi)

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.