A+ A A-

Budowa obejścia w miejscowości Irządze i Luboszyce w ciągu drogi nr 323 w ramach zadania „Drogi dojazdowe do mostu na rzece Odrze w m. Ciechanów – Góra” realizowanego w obrębach wsi Ciechanów, Irządze i Luboszyce gm. Jemielno.
 Przebieg procedur administracyjnych:

 

02.06.2015 - obwieszczenie Wójta Gminy Jemielno o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i możliwości składania uwag przez społeczeństwo (do 29.06.2015)
02.06.2015 - zawiadomienie stron postępowania o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i możliwości składania uwag
22.05.2015 - obwieszczenie Wójta Gminy Jemielno o wydaniu decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia
22.05.2015 - informacja z RDOŚ: postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzi Wójt Gminy Jemielno. Organ prowadzący posiada wszystkie dokumenty dot. ww. inwestycji. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu jest Organem uzgadniającym.
04.05.2015obwieszczenie RDOŚ o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji
03.06.2013 - zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

 Materiały informacyjne:

 

Uwagi CZT do Raportu
Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko
Uzupełnienie do Raportu
Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.