A+ A A-

Dzięki interwencji CZT w ramach projektu Transport pod Kontrolą powstanie dodatkowe przejście dla zwierząt na obwodnicy Mrągowa (droga krajowa nr 16, odcinek Borki Wielkie – Mrągowo). 

Dzięki skutecznej interwencji w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie zapisała wymóg budowy wnioskowanego przez Centrum Zrównoważonego Transportu przejścia dla zwierząt w km 204+300 (w pobliżu miejscowości Nikutowo na południe od Mrągowa). CZT wnioskowało o to przejście, gdyż według inwentaryzacji przyrodniczej dokładnie we wskazanej lokalizacji znajduje się szklak migracyjny zwierząt. Ma on duże znaczenie, gdyż prowadzi do jeziora (Sutapie Wielkie), a więc jest ważny dla płazów, czy większych zwierząt - jako droga do wodopoju.

W odpowiedzi na ten postulat inwestor, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, odpowiedział, że przejście nie może być zbudowane ze względu na bliską lokalizację nasypu kolejowego, stanowiącego barierę w przemieszczaniu się zwierząt. To kuriozalne tłumaczenie, gdyż z inwentaryzacji przyrodniczej jasno wynika, że pomimo wspomnianego utrudnienia zwierzęta regularnie przemieszczają się. Ostatecznie RDOŚ przychylił się do wniosku CZT i w decyzji nakazał wykonanie przejścia pod drogą. Co więcej, nakazał także drogowcom na jego przedłużeniu wykonanie przejścia w nasypie kolejowym. 

Niestety nie udało się zrealizować drugiego ważnego postulatu organizacji. Chodziło o przysunięcie planowaenj trasy drogowej bliżej linii kolejowej tak, żeby zminimalizować ingerencję w obszar Natura 2000 Puszcza Piska (na ilustracji poniżej oznaczony pomarańczowym kreskowaniem). Zdaniem CZT taka lokalizacja obecnego odcinka trasy zdeterminuje przebieg jej przyszłego przedłużenia na wschód przez stanowiska chronionych ptaków: dzięcioła czarnego, żurawia i gąsiorka.

Mrągowo - inwentaryzacja

Z pełną treścią dokumentacji inwestycji oraz korespondencji CZT z RDOŚ oraz GDDKiA można się zapoznać tutaj>>>

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.