A+ A A-

Obwodnica Olsztyna - pierwszy sukces TpK

Projekt Transport pod Kontrolą zanotował pierwszy sukces. Obwodnica Olsztyna będzie bardziej przyjazna dla przyrody. Odcinek przez Lasy Purdzkie, dochodzące do Jarot - największej sypialni Olsztyna, uzyska jedno dodatkowe przejście dla mniejszych zwierząt, a planowany przepust wodny zostanie powiększony, aby także pełnił taką funkcję.

 

Trasą w las

Obwodnica Olsztyna pierwszą decyzję środowiskową uzyskała już w 2009 roku. Jednak ostatnio było prowadzone postępowanie dla jej zmiany, aby umożliwić wybudowanie zachodniej części trasy (za węzłem trasy z Warszawy) w standardzie drogi ekspresowej. W trybie udziału społecznego do postępowania uwagi zgłosiło Centrum Zrównoważonego Transportu.

- Skoncentrowaliśmy się na przecięciu przez planowaną drogę Lasów Purdzkich, gdyż o ich walorach świadczy objęcie systemem Natura 2000 - tłumaczy Krzysztof Rytel, prezes CZT - Trasa przecina na długości ok. 2 km obszar ochrony ptaków Puszcza Napiwodzko-Ramudzka i przechodzi w odległości ok. 700 m od obszaru ochrony siedlisk Ostoja Napiwodzko-Ramudzka. Dodatkowo istotne jest położenie względem miasta. Las dochodzi do jego granicy, a niedaleko za nią znajdują się jego największe osiedla. Tak więc ma on duże znaczenie rekreacyjne dla mieszkańców.

Uderzyło nas, że las ten ma być przecięty, praktycznie bez możliwości kontaktu z głębszymi ostojami. W uwagach zawnioskowaliśmy o wybudowanie dwóch przejść dla dużych zwierząt, które mogłyby także służyć ludziom w spacerach rekreacyjnych. Równocześnie zamówiliśmy ekspertyzę przyrodniczą.

 

Przesądziła ekspertyza

Opinia wykonana przez dr hab. Tomasza Mazgajskiego z PAN częściowo potwierdziła argumenty autorów raportu oddziaływania na środowisko, którzy twierdzili, że przecięcie lasu trasą paradoksalnie może mieć pozytywne aspekty, bo zapobiega wychodzeniu dużych ssaków (np. łosi) w tereny zurbanizowane, w których nie miałyby sensownych tras dalszej wędrówki i stwarzałyby tylko kolizje, np. z ruchem drogowym). Z drugiej strony ogranicza napływ ludzi do ostoi zwierząt. Ale jednocześnie naukowiec uznał, że dla mniejszych zwierząt przejścia jednak powinny być. Równocześnie okazało się, że dodatkową kładkę przez trasę wywalczyli sobie rowerzyści w konsultacjach społecznych.

W tej sytuacji CZT zmodyfikowało swoje stanowisko zgodnie z wnioskami z opinii, wnioskując o zobowiązanie inwestora do wybudowania w rejonie km 15+500-16+000 przejścia dolnego małego (o wysokości ok. 1,5 m) dla płazów i drobnych ssaków oraz budowy w rejonie km 14+800 przejścia dolnego średniego (o wysokości min. 2,5 m) albo wykonania przepustu zaplanowanego w km 14+259 jako przejścia dolnego średniego (o wysokości min. 2,5 m).

Jest decyzja

23 lutego 2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wydał decyzję o zmianie decyzji środowiskowej dla Obwodnicy Olsztyna. A w niej nakazał wybudowanie:

- w km 15+950 przejścia o przekroju prostokątnym o szerokości min. 2,0 m i wysokości 1,5 m

- w km 14+259 zmodyfikowanego przepustu wodnego o przekroju prostokątnym, szerokości minimalnej 4,5 m i wysokości min. 2,5 m; przy ścianach przepustu należy uformować brzegi dostępne dla zwierząt szerokości min. 0,5 m wyniesione ponad zwierciadło wody w przepuście; brzegi muszą mieć dobre i dostępne dla średnich i małych ssaków oraz płazów połączenie z terenem po obu stronach przepustu.

W ten sposób postulaty CZT zostały zrealizowane.

 

Transport pod kontrolą

Transport pod kontrolą to projekt Centrum Zrównoważonego Transportu i fundacji Normalne Miasto - Fenomen. Jego najważniejszą częścią jest serwis www.transportpodkontrola.pl, który pozwala monitorować wydawanie decyzji środowiskowych dla większych inwestycji transportowych w całym kraju. Serwis śledzi przebieg procedur administracyjnych, a zwłaszcza terminów na składanie uwag i odwołań. Dzięki temu każdy może mieć wpływ na kształt inwestycji wtedy, kiedy jest na to czas.

Jest to tym łatwiejsze, że CZT z wyprzedzeniem wiesza projekty uwag, które będzie składać - można je wykorzystać przy pisaniu własnych pism. Można także zapisać się do newslettera, który informuje o wszelkich ogłoszeniach i terminach dotyczących inwestycji z wybranego województwa. Oprócz tego serwis stara się udostępnić jak najwięcej szczegółowej dokumentacji planowanych przedsięwzięć, w tym środowiskowej, pozyskanej z Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Projekt Transport pod Kontrolą realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG.

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.