A+ A A-

Transport pod kontrolą

Ruszył serwis Transport pod Kontrolą. Pozwala śledzić przygotowania do inwestycji transportowych w całej Polsce i składać uwagi w momencie kiedy jest na to czas.

 
Dla inwestycji, dla których istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub przeprowadzenie takiej oceny nakaże odpowiedni organ, wyznacza się co najmniej 3-tygodniowy okres, w którym można składać uwagi. Problem w tym, że w polskiej praktyce mało kto o tym wie.  Mało kto jest w stanie regularnie przeglądać setki urzędowych ogłoszeń w BIP-ach wielu różnych urzędów. A ulotki, artykuły prasowe, tak zwane konsultacje społeczne – to wszystko rusza (jeśli w ogóle), kiedy jedyna prawnie wiążąca możliwość udziału społeczeństwa w procedurze już dawno minęła.

Zaradzić temu, przynajmniej w zakresie większych inwestycji transportowych, ma projekt Transport pod Kontrolą prowadzony przez Centrum Zrównoważonego Transportu, finansowany ze środków EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Serwis TpK monitoruje ogłoszenia urzędowe o inwestycjach transportowych we wszystkich województwach. Zakresem objęte są wszystkie inwestycje kolejowe, a z drogowych: wszystkie autostrady, drogi ekspresowe, drogi krajowe oraz wybrane drogi niższych kategorii.

Dla każdej inwestycji zakładana jest jej podstrona, na której rejestrowany jest przebieg procedur administracyjnych z linkowaniem wszystkich ogłoszeń. Równolegle wieszane są wszystkie dostępne materiały o projekcie.
– Przede wszystkim staramy się pozyskać i udostępnić dokumentację środowiskową z Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska. Spakowany pakiet zajmuje zazwyczaj powyżej 1 GB, stąd pozyskanie go przez zwykłego mieszkańca jest kłopotliwe. My wieszamy całość na naszej stronie, z możliwością ściągnięcia wszystkich lub tylko wybranych plików – wyjaśnia Krzysztof Rytel, prezes CZT.

Poza obszerną dokumentacją środowiskową CZT stara się pozyskiwać dokumentację techniczną od inwestorów i projektantów. Dla sporej liczby projektów drogowych GDDKiA prowadzi własne strony internetowe – i my je linkujemy. Projektowanie inwestycji kolejowych jest mniej zaawansowane, często dopiero się rozpoczyna. Wystąpiliśmy do spółki PKP Polskie Linie Kolejowe o przekazywanie nam odebranych już opracowań i mamy zgodę na pilotaż w postaci materiałów dla 3 projektów, ale to trwa już od miesięcy i trudno powiedzieć kiedy faktycznie je uzyskamy.

Dlatego śledzimy też materiały przetargowe, w których zamieszczana jest dokumentacja techniczna – również będzie umieszczana. Chcielibyśmy aby serwis stał się kompetentnym i możliwie kompletnym źródłem informacji o planowanych inwestycjach transportowych – wyjaśnia Rytel.

Dodatkową funkcją  serwisu jest automatyczne informowanie o pojawiających się inwestycjach i terminach w procedurach administracyjnych. Zapisując się na tę usługę wybiera się rodzaj inwestycji oraz obszar geograficzny (województwo). W momencie kiedy w serwisie pojawi się informacja o nowej inwestycji spełniającej kryteria lub pojawi się dla niej nowe wydarzenie (np. termin na złożenie uwag) subskrybenci uzyskają o tym informację e-mailem.

Oprócz tego CZT analizuje pozyskaną dokumentację i samo składa uwagi w procedurze udziału społeczeństwa, a w razie potrzeby także odwołania od decyzji. Projekty tych wystąpień są publikowane w serwisie z wyprzedzeniem. Dzięki temu można z nich skorzystać pisząc własne.

Adres serwisu: www.transportpodkontrola.pl

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.