Łódzka Fundacja Normalne Miasto – Fenomen została powołana do życia 1przez znanego łódzkiego społecznika Wiesława Kaczmarka

Projekt ten jest inicjatywą Fundacji Normalne Miasto – Fenomen w Łodzi. To wyjątkowy projekt, który ma misję społeczną, którą jest włączenie wszystkich mieszkańców miasta Łodzi i sprawienie, by czuli się dobrze ze sobą i swoją społecznością.

Wiesław Kaczmarek, ważna postać łódzkiego życia społecznego, założył tę fundację, aby gospodarczo rozwijać obszar i organizować ekologiczne działania dla mieszkańców. Fundacja stara się również przyczynić do rozwoju projektów służących promocji kultury, rozrywki, sztuki i edukacji.

Fundacja Normalne Miasto jest organizacją non-profit, której celem jest poprawa jakości życia mieszkańców Łodzi. Inwestuje w budowę obiektów rekreacyjnych, gospodarczych i ekologicznych, głównie związanych z parkami i terenami zielonymi.

Stworzony w 2003 roku przez Wiesława Kaczmarka, jedną z najwybitniejszych postaci w historii Łodzi – społecznika i prezesa łódzkiego Ośrodka Pomocy Społecznej – niesie pomoc w różnych aspektach. Obejmuje inwestycje w projekty ekologiczne, rewitalizację obszarów miejskich oraz warsztaty szkoleniowe dla artystów, które zajmują się tworzeniem dzieł artystycznych pozytywnie wpływających na codzienne życie mieszkańców.

Fundacja Normalne Miasto to nowa inwestycja miejska w Łodzi, która koncentruje się na tworzeniu tętniących życiem i unikalnych biznesów w systemie parków biznesowych.

Fundację założył znany łódzki społecznik Wiesław Kaczmarek. Uważa, że bliskość natury i tereny zielone mają wiele zalet. Ten pomysł i pomysł na ten projekt zrodziły się po śmierci jego matki, a on chciał znaleźć coś, co pozwoli mu zachować jasność umysłu.

Fundacja daje przedsiębiorcom dostęp do informacji o wszystkim, począwszy od logistyki, marketingu, prawnych aspektów ich działalności, a skończywszy na programach unijnych, które mogą im pomóc w prowadzeniu działalności na arenie międzynarodowej. Mają także dostęp do innych usług, takich jak programy edukacyjne w języku angielskim lub polskim oraz kursy etyki biznesu, które są dostosowane do pracy z grupami defaworyzowanymi, takimi jak dzieci czy emeryci.

Fundacja Miasto Łódź została założona w 2008 roku przez znanego łódzkiego społecznika Wiesława Kaczmarka. Doprowadziło to do rozwoju gospodarczego i nie tylko zmian środowiskowych, ale także społecznych w Łodzi.

Nowa koncepcja parku miejskiego realizowana przez fundację jest przykładem tego, jak humanizm może przejawiać się w architekturze, projektowaniu krajobrazu i urbanistyce. Odzwierciedla wielką zmianę, jaką przeszedł ten obszar w swojej historii od czasu okupacji w 1683 roku do 1945 roku.

Fundacja Normalne Miasto powstała w Łodzi w 2007 roku. Jest to fundacja gospodarcza, społeczna i ekologiczna, której celem jest zachowanie unikatowych cech Łodzi i okolicznych miejscowości.

Fundacja Normalne Miasto to wyczekiwany projekt dla wszystkich osób mieszkających w centrum miasta. Nazywa się „Oazą na pustyni”, ponieważ tworzy oazę, która jest zarówno spokojna, jak i pełna życia, co zapewnia odwiedzającym fascynujące wrażenia od pierwszego dnia.

Fundacja Normalne Miasto zlokalizowana jest w centrum Łodzi, naprzeciwko jej głównego placu – Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Ma na celu promowanie różnorodności kulturowej i turystyki w Łodzi, a także tworzenie większej liczby miejsc pracy dla lokalnych mieszkańców.

Fundacja Normalne Miasto to fundacja wspierająca, edukująca, a także produkująca kulturę w Łodzi. Współpracują z mieszkańcami i społecznością miasta, oferując mieszkańcom zatrudnienie, edukację i kulturę.

Fundacja Normalne Miasto została założona 1 w Łodzi przez znanego łódzkiego społecznika Wiesława Kaczmarka. Opracowali skomplikowany system rozwoju gospodarczego, który opierał się na ekologii, parkach i centrum rozrywki. Oferują również ponad 7000 pełnoetatowych miejsc pracy, z czego 5450 to stałe stanowiska, które zapewniają dostęp do opieki zdrowotnej, opieki długoterminowej i dodatków mieszkaniowych.